Szkolenie uzupełniające

HOME - Szkolenie uzupełniające

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników kursu do pracy w zawodzie elektryka. Zakres tematyczny kursu obejmuje uzupełnienie wiadomości i umiejętności do pracy w tym zawodzie.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

Część teoretyczna

Tą część szkolenia poświecimy na zapoznanie się z nowoczesnymi źródłami zasilania w energię elektryczną, przebiegi chwilowe i parametry napięć oraz prądów obwodów elektrycznych.
Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi symbolami elementów schematów elektrycznych, dokumentacjami instalacji i urządzeń elektrycznych, a także z rodzajami i oznakowaniem kabli oraz przewodów.
Przedstawimy nowoczesne przyrządy pomiarowe, urządzenia zasilające obniżające napięcie, takie jak: zasilacze, przetwornice czy transformatory. Każdy uczestnik kursu zapozna się z wymogami prawnymi odnośnie kwalifikacji do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz zasadami organizacji prac przy tych urządzeniach.

Więcej

Część praktyczna

Podczas praktycznej części kursu zaprezentujemy słuchaczom liczniki energii elektrycznej, wykonamy ćwiczenia praktyczne związane z podłączeniem licznika energii oraz obwodów zasilania odbiorników. Wykonamy montaż ograniczników przepięć wraz z ich zabezpieczeniami w instalacji elektrycznej. Za pomocą miernika MPI-540 dokonamy analizy parametrów elektrycznych, przedstawiając odkształcone przebiegi chwilowe prądów różnych odbiorników i rozkładu wyższych harmonicznych takich przebiegów.

Więcej

Najlepsze Kursy Elektroenergetyczne
tylko z A-Cademy.pl