Miernik MI 3102 BT

HOME - Miernik MI 3102 BT
Miernik MI 3102 BT

Metrel MI 3102 BT

Model MI 3102 BT to wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy, wykonujący wszystkie niezbędne pomiary w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (normą PN-EN 61557).
Miernik ten posiada zaimplementowany tryb AUTO SEQUENCE®, pozwalający na zautomatyzowanie pomiarów w sieciach w układzie TN, TT oraz IT (ISFL, IMD), dodatkowo pozwala monitorować napięcie sieci w trybie rzeczywistym, sprawdzać prawidłowość kolejności następstwa faz, mierzyć rezystancję uziemienia, natężenie oświetlenia oraz prąd (wartość TRMS). W mierniku zostały zaimplementowane charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych RCD, co pozwala na natychmiastową ocenę wyniku pomiaru (Pozytywny/Negatywny).